Pojęcia dotyczące wymiany danych IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Pojęcia dotyczące wymiany danych IFC

Niektóre typowe terminy i pojęcia używane w imporcie, eksporcie i konwersji IFC są wyjaśnione poniżej.

B-rep

B-rep lub boundary representation (reprezentacja granic) to metoda prezentowania kształtów używając granic elementów. Bryła jest reprezentowana jako zbiór połączonych elementów powierzchni pokazujący granicę między bryłą (solid) i nie-bryłą (non-solid).

CSG

CSG lub Constructive Solid Geometry (geometria bryły konstrukcyjnej) to technika używana w modelowaniu brył. CSG umożliwia utworzenie złożonej powierzchni lub obiektu przy użyciu operacji boolowskich w celu połączenia prostszych obiektów.

Operacje boolowskie na zbiorach

Suma:

Część wspólna:

Różnica:

Wyciągnięcie

Umożliwia wyciągnięcie dwuwymiarowego przekroju przestrzeni po wyznaczonej ścieżce.

Obrócone wyciągnięcie

Obrócone wyciągnięcie lub bryła obrotowa to obiekt bryły powstały w wyniku obrócenia przekroju płaskiego wokół linii prostej (osi) leżącej w tej samej płaszczyźnie.

Profile arbitralne

Oprócz profili parametrycznych istnieje dowolny typ kształtu profilu nazywany profilami arbitralnymi. Te profile są zdefiniowane przez ifcCurve o segmentach liniowych lub zakrzywionych. Profile cienkościenne można zdefiniować za pomocą osi i grubości. Inne profile są definiowane przez kształty zamknięte. Kształty profili zamkniętych mogą mieć lub nie mieć wewnętrznych pustek.

Profile parametryczne

W specyfikacji IFC dostępnych jest kilka profili parametrycznych. Należą do nich standardowe profile I, L, T, U i Z ze stali walcowanej na gorąco, profile C formowane na zimno oraz ogólne profile o przekroju prostokątnym lub okrągłym z otworami lub bez. Te profile są definiowane za pomocą parametrów, takich jak szerokość, wysokość, grubość środnika i grubość pasa.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej