SketchUp

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

SketchUp

Modele Tekla Structures można eksportować jako pliki .skp do użycia w programie SketchUp.

Trimble SketchUp to oprogramowanie do modelowania używane na przykład w architekturze, budownictwie, inżynierii i architekturze krajobrazu. 3D Warehouse zawiera wiele modeli SketchUp, które można importować jako modele referencyjne do programu Tekla Structures.

Pliki programu Sketchup można wstawić jako modele referencyjne do Tekla Structures. Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania modeli referencyjnych, zobacz Wstawianie modelu referencyjnego.

Tekla Structures w ramach eksportu i wstawiania modelu referencyjnego obsługuje teraz SketchUp w wersji 2021.

Eksportowanie modelu do programu SketchUp

  1. Wybierz obiekty modelu do wyeksportowania.

    Aby eksportować wszystko, nie trzeba nic zaznaczać. Zaleca się eksportowanie dużych modeli w mniejszych porcjach.

  2. W menu Plik kliknij Eksportuj > SketchUp.
  3. Przejdź do pożądanej lokalizacji Plik wyjściowy i wprowadź nazwę pliku.
  4. W polu Wersja wybierz żądaną wersję programu SketchUp.
  5. W zakładce Zaawansowane zaznacz obiekty, które chcesz wyeksportować.
  6. Kliknij Utwórz wybrane.

    Jeśli chcesz eksportować wszystko, kliknij Utwórz wszystko.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej