Pliki konwersji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Pliki konwersji

Pliki konwersji (.cnv) odwzorowują nazwy profili, profili podwójnych i materiałów w Tekla Structures, zastępując je nazwami używanymi w innym oprogramowaniu.

Pliki konwersji są prostymi plikami tekstowymi zawierającymi nazwę Tekla Structures w pierwszej kolumnie, a nazwę używaną w innym pakiecie oprogramowania w drugiej kolumnie. Kolumny są oddzielone znakiem spacji. Do pliku konwersji profili należy wprowadzić wszystkie profile parametryczne.

Można użyć tego samego pliku konwersji przy importowaniu i eksportowaniu modeli, a także określić lokalizację plików konwersji w większości narzędzi do importu i eksportu.

W przypadku wprowadzenia nazwy pliku konwersji bez ścieżki Tekla Structures wyszuka plik w folderze bieżącego modelu. Jeśli pole pozostanie puste, Tekla Structures wyszuka plik zdefiniowany przez opcję zaawansowaną XS_PROFDB w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Lokalizacje plików. Dotyczy to również przypadków, w których narzędzie nie pozwala na określenie ścieżki ani pliku konwersji.

W instalacji standardowej Tekla Structures dostępnych jest kilka plików konwersji. Można również utworzyć własny plik. Standardowe pliki konwersji znajdują się w folderze \profil w folderze środowiska ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\environments\. Dokładne położenie może się różnić w zależności od środowiska. Wszystkie pliki konwersji mają rozszerzenie .cnv.

Tworzenie plików konwersji

Jeśli pliki konwersji zainstalowane wraz z programem Tekla Structures nie są wystarczające, można utworzyć własne pliki konwersji.

 1. Otwórz istniejący plik konwersji za pomocą dowolnego standardowego edytora tekstu.

  Pliki konwersji domyślnie znajdują się w folderze \profil w folderze środowiska...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\environments\. Dokładne położenie może się różnić w zależności od środowiska.

 2. Zapisz plik pod inną nazwą.

  Jeśli narzędzie do eksportu/importu umożliwia określenie ścieżki do pliku konwersji, można zapisać plik w dowolnej lokalizacji. Jeśli jest to niemożliwe, zapisz plik w lokalizacji zdefiniowanej za pomocą opcji zaawansowanej XS_PROFDB w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Lokalizacje plików.

 3. Zmień plik: wpisz nazwy profili rozpoznawane przez Tekla Structures w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im nazwy rozpoznawane przez inne oprogramowanie w drugiej kolumnie.

  Podczas zmieniania upewnij się, że:

  • Nie ma pustych definicji materiałów („ ”, puste znaki cudzysłowów).

  • Nie ma spacji w łańcuchach pozycji profili. Wpisz na przykład „Poręcz_barierki”, a nie „Poręcz barierki”.

 4. Zapisz zmiany.
  Note:
  • Wszystkie trzy pliki (profile, profile podwójne oraz materiał) nie są potrzebne, jeśli różnice w nazwach profili dotyczą tylko formatu * X lub x, ponieważ to jest obsługiwane automatycznie. Jeśli na przykład chcesz zaimportować UC254x254x73 jako UC254*254*73, wówczas małe „x” zostanie automatycznie zmienione na „X”, tak że format pliku konwersji będzie następujący: UC254*254*73 254X254X73.

  • Jeśli masz problemy z importem modelu, sprawdź, czy są jakieś wiadomości o błędach w pliku historii programu Tekla Structures, a następnie sprawdź pliki konwersji.

Przykład

Oto kilka przykładów plików konwersji:

SDNF

! Profile name conversion Tekla Structures -> SDNF

!

! If Converted-name does not exist, it will be the same

! as Tekla Structures-name.

! Tekla Structures-name Converted-name

C10X15.3 C10X15.3

C10X20 C10X20

C10X25 C10X25

C10X30 C10X30

C12X20.7 C12X20.7

C12X25 C12X25

C12X30 C12X30

C15X33.9 C15X33.9

C15X40 C15X40

C15X50 C15X50

C3X4.1 3X4.1

DSTV

! Profile name conversionTekla Structures -> DSTV

!

! If Converted-name does not exist, it will be the same

! as Tekla Structures-name.

! Tekla Structures-name Converted-name

C10X15.3  C10X15.3

C10X20    C10X20

C10X25    C10X25

C10X30    C10X30

C12X20.7  C12X20.7

C12X25    C12X25

W pierwszym przykładzie poniżej przedstawiono ilustrację nieprawidłowego pliku konwersji, a następnie w drugim przykładzie prawidłowego. Błędy zostały wyróżnione:

00100782 4 0 2 "brace" "Tread 4" 1 "TREAD4.5" "" 0.000000 0 0 0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143 15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00100782 4 0 2 "brace" "Tread_4" 1 "TREAD4.5" "A36" 0.000000 0 0 0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143 15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pliki konwersji profili podwójnych

Tekla Structures zawiera także pliki zmian profili podwójnych i odczytuje plik zmiany profilu podwójnego przed plikiem zmiany profilu, dlatego należy uwzględnić przy imporcie profile z modelu oryginalnego.

Plik zmiany profilu podwójnego jest plikiem tekstowym zawierającym przedrostek profilu (tylko znaki) i odległość między profilami w mm rozdzielone znakiem spacji. Tekla Structures konwertuje wszystkie profile o określonym przedrostku na profile podwójne.

Plik konwersji profilu podwójnego mógłby na przykład nosić nazwę twin_profiles.cnv i zawierać linie, jak poniższa:

DL 20

Odległość między profilami jest taka sama dla wszystkich profili o identycznym przedrostku profilu. Przykładowo profile o przedrostku DL zawsze będą miały taki sam rozstaw. Aby ustawić różne wartości odległości, trzeba użyć innego przedrostka profilu.

Należy także dodać profil podwójny do pliku zmiany profilu, aby otrzymać profil DL skonwertowany do profilu L:

L200*20 DL200/20-20

Ograniczenia

 • Funkcji zmiany profili podwójnych nie można używać do profili rozpoczynających się liczbą. Oznacza to, że nie można definiować kątowników podwójnych, takich jak 2L. Zamiast tego należy użyć DL jako przedrostka profilu podwójnego, na przykład: DL200/20-20.

 • Funkcja zmiany profilu podwójnego nie działa w przypadku importu MES. Zaleca się modelowanie każdego kątownika oddzielnie, a nie jako profili podwójnych, ponieważ SP3D nie kontroluje odstępów między elementami w taki sam sposób jak Tekla Structures, dlatego występują różne trudności z konwersją i odwzorowaniem. Łatwiej jest konwertować elementy wymodelowane jako dwa elementy.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej