Modele referencyjne i kompatybilne formaty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modele referencyjne i kompatybilne formaty

Model referencyjny to plik, który pomaga w tworzeniu modelu Tekla Structures. Model referencyjny można utworzyć w Tekla Structures lub w innym oprogramowaniu bądź narzędziu do modelowania, a następnie wstawić do Tekla Structures.

Modelami referencyjnymi mogą być na przykład dowolne modele architektoniczne, modele projektów urządzeń mechanicznych lub modele instalacji HVAC. Mogą być nimi również proste rysunki 2D, które po wstawieniu można wykorzystać jako plan, na bazie którego buduje się nowy model. Można użyć funkcji przyciągania do geometrii modelu referencyjnego.

Modele referencyjne w różnych formatach, np. IFC, IFC4, IFCzip, IFCxml, tcZIP, 3DD, DXF, DWG, DGN, XML, LandXML, STP, IGS, SKP oraz PDF, są konwertowane za pomocą narzędzia TrimBimConverter do formatu TrimBIM (.trb) przy wstawianiu modelu referencyjnego. Plik .trb jest zapisywany w folderze bieżącego modelu. Pamięć podręczna modeli referencyjnych jest tworzona w folderze pamięci podręcznej zgodnie z ustawieniem opcji zaawansowanej XS_​REFERENCE_​CACHE po włączeniu widoczności modelu referencyjnego, co zachodzi automatycznie przy jego wstawianiu i aktualizowaniu.

Przykłady obsługiwanych typów plików:

 • Pliki AutoCAD .dxf

 • Pliki AutoCAD .dwg (obsługiwane wersje ACAD2018 i wcześniejsze)

 • Pliki IFC .ifc, .ifczip, .ifcxml

 • Pliki IGES .igs, .iges

 • Pliki LandXML .xml

 • Pliki MicroStation .dgn, .prp

 • Pliki PDF.pdf

 • Pliki wymiany danych Tekla .tczip

 • Pliki SketchUp .skp (obsługiwane wersje SketchUp 2021 i wcześniejsze)

 • Pliki STEP .stp, .STEP

 • Pliki Filmbox .fbx

 • Pliki COLLADA .dae

 • Pliki w formacie Autodesk 3DS Max .3ds

 • Pliki obrazu 3D .obj

 • Pliki Blender .blend

 • Pliki GL Transmission Format .glft

 • Pliki formatu pliku wieloboku .ply

 • Pliki Tekla .tekla

 • Pliki TrimBIM .trb

Okno dialogowe Dodaj model zawiera listę rozszerzeń wszystkich formatów, które są obecnie obsługiwane przez Tekla Structures.

Niektóre modele referencyjne są automatycznie dzielone lub podzielone na obiekty modelu referencyjnego.

Wskazówka:

Podświetlenie obiektów można wyłączyć, co zwykle przyspiesza powiększanie.

Wtyczki dla modeli referencyjnych w Tekla Warehouse

Wtyczki dla modeli referencyjnych są dostępne jako dodatki .tsep w Tekla Warehouse. Instalacja Tekla Structures zawiera te wtyczki, ale nowsze można uzyskać z Tekla Warehouse. Najpierw należy pobrać niezbędny pakiet z Tekla Warehouse, a następnie zaimportować go do katalogu Aplikacje i komponenty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów .tsep, zobacz Importowanie rozszerzenia .tsep do katalogu Aplikacje i komponenty.

Modele referencyjne na rysunkach

Możesz pokazać modele referencyjne na rysunkach i dostosować ich ustawienia widoczności.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej