PDF

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

PDF

Do modelu Tekla Structures można wstawić plik PDF jako model referencyjny. Podczas importowania Tekla Structures przekształca plik PDF do formatu DXF.

Wstaw plik PDF do modelu

 1. W menu Plik kliknij Importuj > Wstaw PDF.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw model referencyjny PDF.

 2. Kliknij Przeglądaj....
 3. Wskaż plik PDF i kliknij Otwórz.
 4. Ustaw skalę modelu referencyjnego.
 5. Wprowadź liczbę stron, które chcesz wstawić.
 6. Kliknij OK.
 7. Wskaż punkt umieszczenia modelu referencyjnego.

  Tekla Structures przekształca plik PDF do formatu DXF. Podczas konwersji tworzony jest plik DXF dla każdej wstawianej strony. Tekla Structures zapisuje pliki DXF w tym samym folderze, w którym znajduje się plik PDF.

Ograniczenia

Konwertowane są wyłącznie grafiki wektorowe. Nie dotyczy to grafik rastrowych.

Ostrzeżenie:

OSTRZEŻENIE: W trakcie procesu drukowania dokument PDF może zostać poddany niewielkim zmianom skalowania, tak aby pasował do standardowego rozmiaru strony. Oznacza to, że po przeskalowaniu do pełnej wielkości może nie być w 100% dokładny we wszystkich kierunkach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej