IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

IFC

IFC jest skrótem od Industry Foundation Classes, zestawu znormalizowanych na gruncie międzynarodowym definicji obiektów używanych w przemyśle konstrukcyjnym. IFC jest rozwijane przez firmę buildingSMART jako norma otwarta.

Standard IFC dostarcza wspólny język na wysokim poziomie umożliwiający udostępnianie obiektów inteligentnych, takich jak elementy konstrukcyjne, wśród przedstawicieli różnych branż biorących udział w cyklu życia budynku. Najważniejszą korzyścią, jaką daje IFC, jest opis obiektu — protokół IFC pozwala nie tylko zachować pełny opis geometryczny w 3D, ale także zna jego lokalizację i relacje oraz wszystkie właściwości (lub parametry) poszczególnych obiektów.

Listę aplikacji IFC certyfikowanych przez stowarzyszenie buildingSMART international można znaleźć w podrozdziale Certyfikowane oprogramowanie.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej