DWG i DXF

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

DWG i DXF

DWG jest natywnym formatem pliku programu AutoCAD i standardowym formatem pliku w produktach firmy Autodesk. Format DWG służy do przechowywania danych CAD 2D i 3D, które są obsługiwane przez program Tekla Structures.

Format DXF (Drawing eXchange Format) został opracowany przez firmę Autodesk w celu zapewnienia interoperacyjności danych pomiędzy programem AutoCAD a innymi. Ze względu na to, że format pliku nie zawiera żadnych form ID części, nie można śledzić zmian pomiędzy różnymi obiektami fizycznymi zawartymi w różnych wersjach pliku. Kontrola kolizji nie jest możliwa w plikach DXF w programie Tekla Structures.

Pliki DWG/DXF importowane za pomocą narzędzia DWG/DXF nie uwzględniają powierzchni importowanych obiektów, a tylko linie konstrukcyjne lub linie przekształcone w profile elementów, które mogą służyć do tworzenia modelu. Aby wyświetlać powierzchnie obiektów, wstaw pliki DWG i DXF jako modele referencyjne.

W przypadku importowania plików DWG/DXF Tekla Structures obsługuje ACAD2012 i wcześniejszy.

Aby określić wersję programu AutoCAD dla pliku DWG, otwórz plik w edytorze tekstowym. Kod wersji znajduje się w pierwszych sześciu bajtach:

AC1027 = 2013

AC1024 = 2010, 2011, 2012

AC1021 = 2007, 2008, 2009

AC1018 = 2004, 2005, 2006

AC1015 = 2002, 2000i, 2000

AC1014 = 14

AC1012 = 13

AC1009 = 12, 11

AC1006 = 10

AC1004 = 9

AC1002 = 2

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Import plików 2D lub 3D DWG lub DXF

Eksport w formacie 3D DWG/DXF

Eksport rysunku w formacie 2D DWG/DXF

Eksportowanie rysunku do pliku 2D DWG lub DXF (stary eksport)

Łączenie plików DWG lub DXF na rysunkach

Dostępna jest również możliwość dodawania łączy do plików DWG lub DXF na rysunkach przy użyciu Biblioteki 2D lub polecenia DWG/DXF na wstążce.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej