Automatyczna produkcja prefabrykatów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Automatyczna produkcja prefabrykatów

Za pomocą Tekla Structures można wydajnie dostarczać wszystkie rodzaje prefabrykowanych elementów betonowych we właściwym czasie i miejscu, dzięki integracji projektowania i detalowania z produkcją, zarządzaniem projektem i efektywnemu udostępnianiu informacji.

Dla producentów prefabrykatów celem jest oferowanie funkcji pomagających w optymalizowaniu całego procesu budowy prefabrykatu od modelowania do produkcji i działań na budowie, minimalizowanie błędów i strat na wszystkich etapach i poprawa współpracy między stronami uczestniczącymi w projekcie na etapie projektowania, produkcji i budowy.

Oferta składa się z kilku produktów wymienionych poniżej.

Unitechnik

Unitechnik (od firmy Unitechnik) jest najczęściej stosowanym formatem eksportowania geometrii prefabrykatów i siatek, a także danych produkcyjnych. Unitechnik dotyczy prefabrykowanych paneli i płyt, oraz innych produktów, które są wytwarzane na linii typu karuzela, a także siatek zbrojeniowych.

Format Unitechnik nie jest używany tylko przez UniCAM ale także w innych rozwiązaniach przemysłowych takich jak Leit2000.

Eksport do formatu Unitechnik w wersjach 5.0c–6.1 jest dostępny w podstawowej instalacji Tekla Structures w najszerszych konfiguracjach dotyczących prefabrykatów.

ELiPLAN

ELiPLAN to oprogramowanie ERP dostawcy urządzeń Elematic. Format pliku .eli zawiera także dane produkcyjne oraz geometrie do sterowanej komputerowo produkcji płyt kanałowych.

Zarówno eksportowanie z, jak i importowanie do programu EliPLAN Tekla Structures jest dostępne w instalacji Tekla Structures w najszerszych konfiguracjach dotyczących prefabrykatów.

HMS

HMS to oprogramowanie CAM do produkcji elementów kanałowych.

Oprogramowanie eksportowania do HMS jest zawarte w instalacji Tekla Structures w najszerszych konfiguracjach dotyczących prefabrykatów.

BVBS

Geometria zbrojenia może być eksportowana do niemieckiego formatu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware). Plik wynikowy jest plikiem tekstowym w formacie ASCII.

Można eksportować cięte i gięte pręty zbrojeniowe, grupy prętów zbrojeniowych i siatki zbrojeniowe, które mogą być prostokątne, wielokątne, proste oraz gięte i mogą posiadać wycięcia. Obsługiwany jest także eksport haków.

Obsługiwaną wersją formatu BVBS jest wersja 2.0 z 2000 r.

Eksport BVBS jest dostępny w instalacji Tekla Structures w najszerszych konfiguracjach.

UXML

UXML (od firmy Unitechnik) dotyczy prefabrykowanych paneli i płyt, oraz innych produktów, które są produkowane na linii typu karuzela, a także siatek zbrojeniowych.

Tekla Structures obsługuje eksportowanie do formatów Unitechnik i UXML.

Eksport do produkcji prefabrykatów dla UXML można znaleźć jako rozszerzenie w Tekla Warehouse. Instrukcje korzystania z funkcji eksportu można znaleźć w podrozdziale Eksport do produkcji prefabrykatów.

PXML

Format danych progress XML (znany też pod nazwą PXML) został opracowany przez firmę Progress Software Development, która wchodzi w skład Progress Group będącego dostawcą rozwiązań do produkcji prefabrykatów. Format ten danych opiera się na hierarchicznej strukturze XML służącej do generowania danych oraz do kontroli i planowania produkcji w zakładach produkujących prefabrykaty lub pręty. Plik PXML zawiera zarówno geometrię produktu używaną przy jego produkcji, jak i dane atrybutów służące do zarządzania pokrewnymi procesami (dane ERP). Format ten ma w szczególności dwa obszary zastosowań:

  • jako interfejs między systemami różnych producentów,
  • jako wewnętrzny (własnościowy) magazyn danych systemów CAD/CAM.

PXML jest głównym formatem danych do przenoszenia geometrii projektu między Tekla Structures a działającym w fabryce oprogramowaniem firmy Progress, np. ebos, erpbos, ProFit i AviCAD.

Eksport do produkcji prefabrykatów dla PXML można znaleźć jako rozszerzenie w Tekla Warehouse. Instrukcje korzystania z funkcji eksportu można znaleźć w podrozdziale Eksport do produkcji prefabrykatów.

Narzędzia planowania dla prefabrykacji

W programie Tekla Warehouse są dostępne różne narzędzia do planowania prefabrykacji, takie jak:

  • Palletizer: Praktyczne, łatwe w użyciu i wydajne narzędzie do rozmieszczania różnych rodzajów prefabrykowanych elementów na paletach do produkcji.
  • Stacker: Interaktywna aplikacja do planowania załadunku ciężarówek w oparciu o trójwymiarowy model, która pomaga uzyskać optymalne obłożenie pojazdów transportowych przy zminimalizowaniu czasu pracy dźwigu w fabryce i na placu budowy.

Więcej informacji o innych narzędziach do pracy z elementami betonowymi w programie Tekla Warehouse znajdziesz w sekcji Beton.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej