LandXML

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

LandXML

Do Tekla Structures można wstawić modele referencyjne LandXML. Obsługiwaną zawartością plików LandXML są modele terenu, wyrównania linii dróg i torów kolejowych oraz systemy wody deszczowej.

Pliki w formacie .xml można eksportować z aplikacji, takich jak Bentley InRoads, Autodesk Civil i Trimble Business Center. Pliki .xml można wstawiać w Tekla Structures jako modele referencyjne. Format LandXML rozszerza możliwości Tekla Structures w zakresie wyświetlania scalonych modeli, w tym modeli infrastruktury. Tekla Structures obsługuje schemat LandXML 1.2 i format zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji.

Typowym przykładem konstrukcji budowlanej, w którym można stosować format LandXML, jest powierzchnia skały macierzystej wykorzystywana w przypadku konieczności uwzględnienia długości pali. Formatu LandXML można używać również do oceny konieczności wykonywania wykopów. Format LandXML odgrywa istotną rolę również w przypadku mostów i w zadaniach projektowania konstrukcji budowlanych.

Przykład zaimportowanego modelu referencyjnego LandXML:

Przykład warstw w modelu referencyjnym LandXML:

Ograniczenia

Funkcja LandXML nie obsługuje wszystkich możliwych danych w formacie. Obsługuje podzestaw prymitywów zdefiniowany jako schemat LandXML 1.2, takich jak wyrównania, modele terenu i rurociągi.

  • Powierzchnie nie są prawidłowo wyświetlane w rysunkach.
  • Obsługiwany jest wyłącznie trójkątny typ powierzchni.
  • Ostrzeżenie nie jest wyświetlane, jeśli plik LandXML zawiera nieobsługiwane dane.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej