Wstaw modele IFC jako modele referencyjne

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wstaw modele IFC jako modele referencyjne

Można wstawiać modele IFC jako modele referencyjne do Tekla Structures, a także opcjonalnie bezpośrednio konwertować wstawione obiekty IFC do obiektów natywnych Tekla Structures za pomocą bezpośredniej konwersji lub konwertować wybrane obiekty referencyjne IFC przy użyciu zarządzania zmianą konwersji. Wstawione modele referencyjne IFC można wykorzystać na przykład przy sprawdzaniu kolizji, tworzeniu raportów i harmonogramów.

Wstawianie modelu referencyjnego

 1. Otwórz model Tekla Structures, w którym chcesz wstawić model referencyjny IFC.

 2. Przejdź do menu Plik i wybierz Importuj > Wstaw model referencyjny.

  Spowoduje to otwarcie listy Modele referencyjne i okna dialogowego Dodaj model.

  Listę Modele referencyjne można również otworzyć, klikając przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym , a następnie klikając przycisk Dodaj model.

 3. Kliknij poniższe łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami wstawiania modelu referencyjnego: Wstawianie modelu referencyjnego.

Obsługiwane schematy IFC i aplikacje IFC

 • Tekla Structures obsługuje następujące schematy IFC:

  • IFC2X3 (zalecany)

  • IFC4

 • Aby zapoznać się z listą aplikacji/narzędzi, które według ich deweloperów zapewniają funkcję wstawiania lub eksportowania IFC, zobacz Lista wszystkich aplikacji IFC.

Certyfikacja

 • Funkcja wstawiania IFC, IFC2X3 otrzymała certyfikat IFC przyznawany przez buildingSMART international. Aby zapoznać się z listą aplikacji z certyfikatem IFC, zobacz Certyfikowane oprogramowanie.

Obsługiwane jednostki

Funkcja wstawiania modelu referencyjnego IFC w Tekla Structures obsługuje wszystkie podobiekty klas IfcBuildingElement oraz IfcProduct uwzględniając:

 • Obiekty architektoniczne

 • Obiekty konstrukcyjne

 • Obiekty usług budowlanych

Obsługiwane formaty

 • Obsługiwane są formaty IFC (.ifc)i ifcXML (.ifcXML).

 • Można używać skompresowanych (.ifcZIP) lub nieskompresowanych plików wstawiania.

 • IFC4 nie obsługuje ifcXML.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej