Eksport IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksport IFC

Można eksportować modele programu Tekla Structures jako modele IFC.

Można eksportować wszystkie podstawowe elementy w modelu Tekla Structures, takie jak belki, słupy, stężenia, płyty, panele, zbrojenie, sekcje wylewania oraz śruby z nakrętkami i podkładkami.

Tekla Structures eksportuje obiekty modelu zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami eksportu, z uwzględnieniem zestawów właściwości.

Funkcja eksportu IFC w Tekla Structures obsługuje schematy IFC2X3, IFC4 i IFC4.3. Funkcja importu IFC otrzymała certyfikację IFC Certified Software przyznawaną przez spółkę BuildingSMART International.

Zatwierdzone definicje widoku modelu:

  • IFC2x3 Coordination view 2.0
  • IFC4 Reference view
  • IFC4.3 Bridge view

Obsługiwane są formaty IFC (.ifc) oraz ifcXML (.ifcXML), ifcXML tylko w IFC2x3. Można używać skompresowanych (.ifcZIP) lub nieskompresowanych plików importu.

Aby Aby dowiedzieć się więcej, kliknij łącze
Określ docelowe obiekty IFC dla eksportowanych obiektów modelu Tekla Structures oraz ustawienia eksportu IFC, a następnie wyeksportuj model Tekla Structures lub jego część do pliku IFC. Eksport w formacie IFC
Sprawdzenie podstawowych danych ilościowych uwzględnionych w Widoku dodatku przedmiaru Podstawowe ilości IFC w eksportowanym modelu IFC
Przyjrzenie się plikom konfiguracyjnym zestawu właściwości Pliki konfiguracyjne zestawu właściwości używane w eksporcie IFC
Tworzenie dodatkowych zestawów właściwości z atrybutów szablonów i atrybutów użytkownika, określanie właściwości atrybutów oraz wiązanie zestawów właściwości z obiektami IFC w celu użycia podczas eksportu IFC. Definiowanie dodatkowych zestawów właściwości do eksportu IFC
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej