Połączenia konstrukcyjne belki ze słupem

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia konstrukcyjne belki ze słupem

Blachy ścinane

Przykład Opis

Prosta blacha ścinana do półki słupa.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Prosta blacha ścinana do krawędzi/półki słupa.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Prosta blacha ścinana do półki słupa z opcjami kątowników osadzenia.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Prosta blacha ścinana do półki słupa. Opcje eliminacji śrub.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Profilowana blacha ścinana z żebrami słupa.

Użyj komponentu Słup z żebrami W (182).

Profilowana blacha ścinana z żebrami słupa. Nachylony element podrzędny.

Użyj komponentu Słup z żebrami W (182).

Profilowana blacha ścinana z żebrami słupa. Śruby wyrównane z elementem podrzędnym.

Użyj komponentu Słup z żebrami W (182).

Profilowana blacha ścinana z żebrami słupa. Opcja eliminacji śrub.

Użyj komponentu Słup z żebrami W (182).

Blacha ścinana z żebrami słupa.

Użyj komponentu Słup z żebrami (186).

Blacha ścinana z żebrami słupa. Nachylony element podrzędny.

Użyj komponentu Słup z żebrami (186).

Blacha ścinana z żebrami słupa. Skośny element podrzędny.

Użyj komponentu Słup z żebrami (186).

Blacha ścinana do półki słupa z żebrami.

Użyj komponentu Słup z żebrami (188).

Blacha ścinana do półki słupa z żebrami. Przygotowanie do spawania i otwory dostępowe do spawania do połączenia na moment.

Użyj komponentu Słup z żebrami (188).

Połączenie sztywne na śruby z półką słupa wzmocnioną żebrem słupa.

Użyj komponentu Połączenie sztywne na śruby (134).

Połączenie sztywne na śruby ze środnikiem słupa.

Użyj komponentu Połączenie sztywne na śruby (134).

Połączenie sztywne na śruby ze środnikiem słupa. Nachylony element podrzędny.

Użyj komponentu Połączenie sztywne na śruby (134).

Spawane połączenie sztywne na śruby z półką słupa. Przygotowanie do spawania belki i opcje otworu dostępowego do spawania.

Użyj komponentu Połączenie sztywne (181).

Spawane połączenie sztywne na śruby z półką słupa. Nachylone.

Użyj komponentu Połączenie sztywne (181).

Blacha ścinana przez słup rurowy.

Użyj komponentu Blacha ścinana słupa rurowego (189).

Blacha ścinana przez słup rurowy. Dwa elementy podrzędne.

Użyj komponentu Blacha ścinana słupa rurowego (189).

Blacha ścinana przez słup rurowy. Dwa elementy podrzędne. Opcja blachy przedłużonej do góry słupa.

Użyj komponentu Blacha ścinana słupa rurowego (189).

Blacha ścinana przez słup rurowy. Dwa elementy podrzędne, poziome i/lub nachylone. Opcje wyrównania śrub.

Użyj komponentu Blacha ścinana słupa rurowego (189).

Blacha ścinana przez słup rurowy. Trzecie połączenie element podrzędny/belka zastosowane do oryginalnych dwóch elementów podrzędnych.

Użyj komponentu Blacha ścinana słupa rurowego (189).

Połączenia kątownikiem

Przykład Opis

Połączenie z półką lub środnikiem słupa za pomocą połączenia kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Opcje połączenie spawane/na śruby, na śruby/na śruby, spawane/spawane.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie z półką lub środnikiem słupa za pomocą połączenia kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Nachylony element podrzędny. Opcje kwadratowego lub skośnego cięcia elementu podrzędnego.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie z półką lub środnikiem słupa za pomocą połączenia kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Przygotowanie do spawania i otwory dostępowe do spawania do połączenia na moment.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie kątownikiem do noża słupa. Półka dolna zablokowana lub unieruchomiona taśmą na czas budowy.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie kątownikiem ze słupem. Opcja kątownika osadzenia. Górny/Dolny/Oba.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie z półką lub środnikiem słupa za pomocą połączenia kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Opcja przedłużenia wstawki. Górny/Dolny/Oba.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie z półką lub środnikiem słupa za pomocą połączenia kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Obrócony element podrzędny.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Dwa elementy podrzędne. Opcje przykręcony/przykręcony, spawany/przykręcony, spawany/spawany.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Dwa elementy podrzędne. Opcja przedłużenia wstawki. Górny/Dolny/Oba.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Dwa elementy podrzędne. Przygotowanie do spawania i otwory dostępowe do spawania do połączenia na moment.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie kątownikiem. Automatyczne nacinanie elementu podrzędnego w celu przygotowania szczeliny na śrubę.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie kątownikiem. Klamra jednostronna/dwustronna. Dwa elementy podrzędne obrócone.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Blachy końcowe

Przykład Opis

Połączenie na blachę końcową z półką lub środnikiem słupa. Element podrzędny poziomy lub nachylony, kwadratowy lub skośny.

Użyj komponentu Blacha końcowa (144).

Połączenie na blachę końcową o pełnej głębokości z półką lub środnikiem słupa. Element podrzędny poziomy lub nachylony, kwadratowy lub skośny.

Użyj komponentu Blacha końcowa (144).

Połączenie na blachę końcową ze środnikiem słupa. Opcja przedłużonej blachy ze wstawkami.

Użyj komponentu Blacha końcowa (144).

Połączenie na blachę końcową z półką słupa. Opcja żebra słupa.

Użyj komponentu Blacha końcowa (144).

Połączenie na blachę końcową ze słupem. Obrócony element podrzędny.

Użyj komponentu Blacha końcowa (144).

Połączenie na blachę końcową. Dwa elementy podrzędne. Automatyczne nacinanie pod dostęp do śruby. Opcja wstawki.

Użyj komponentu Dwustronna blacha końcowa (142).

Blacha gięta

Przykład Opis

Połączenie na blachę giętą z półką słupa. Skośny lub kwadratowy element podrzędny. Bliższa strona\dalsza strona\obie strony blachy.

Użyj komponentu Blacha gięta (190).

Połączenie na blachę giętą ze środnikiem słupa. Skośny lub kwadratowy element podrzędny. Bliższa strona\dalsza strona\obie strony blachy.

Użyj komponentu Blacha gięta (190).

Teownik spawany

Przykład Opis

Teownik spawany do słupa.

Użyj komponentu Teownik spawany (32).

Połączenie osadzone

Przykład Opis

Osadzenie belki z żebrami.

Użyj komponentu Połączenie kątownikami (170).

Góra i dół osadzenia belki z żebrami. Różne opcje skręcania.

Użyj komponentu Połączenie kątownikami (170).

Osadzenie belki. Opcje żeber wielokrotnych.

Użyj komponentu Połączenie kątownikami (170).

Osadzenie belki. Odsunięty element podrzędny.

Użyj komponentu Połączenie kątownikami (170).

Blacha czołowa nośna

Przykład Opis

Wspornik belki na słupie z blachą czołową.

Użyj komponentu Połączenie blachy podstawy U.S. (71).

Wspornik belki na słupie z blachą czołową. Nachylony element podrzędny.

Użyj komponentu Połączenie blachy podstawy U.S. (71).

Wspornik belki na słupie z blachą czołową. Opcja żebra belki.

Użyj komponentu Połączenie blachy podstawy U.S. (71).

Wspornik belki na słupie z blachą czołową. Opcja żebra słupa.

Użyj komponentu Połączenie blachy podstawy U.S. (71).

Dwie belki do blachy czołowej słupa. Opcje żebra belki.

Użyj komponentu Osadzenie (39).

Blacha czołowa słupa i belki. Stalowe szyny rurowe do elementu głównego. Opcje dostępu śruby przez podcięcie lub otwór.

Użyj komponentu Osadzenie rury na słupie (100).

Połączenie słupa wiatrowego i belki.

Użyj komponentu Wspornik na słupie (5).

Połączenie słupa wiatrowego i belki. Opcja odsunięcia blachy.

Użyj komponentu Wspornik na słupie (5).

Rygiel do słupa

Przykład Opis

Jeden rygiel ścienny do słupa. Połączenie kątownikiem.

Użyj komponentu Połączenie rygli (70).

Dwa rygle ścienne do słupa. Połączenie kątownikiem.

Użyj komponentu Połączenie rygli (70).

Połączenie wiązkowe belki i słupa. Opcje żebra elementu głównego i podrzędnego.

Użyj komponentu Króciec (28).

Dwa rygle ścienne do słupa. Połączenie WT.

Użyj komponentu Połączenie osadzenia 3 U.S. (74).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej