Połączenia stężeń

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia stężeń

Proste połączenia na blachę węzłową

Przykład Opis

Blacha węzłowa do jednego stężenia. Stężenie poziome i pionowe. Różne profile stężenia.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wczytaj atrybut połączenia < Domyślne > i wybierz opcję Domyślne dla Grupy reguł w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Blacha węzłowa do jednego stężenia. Stężenie poziome i pionowe. Opcja połączenia na sworznie stężenia z kształtownika zamkniętego okrągłego.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wczytaj atrybut połączenia < Domyślne > i wybierz opcję Domyślne dla Grupy reguł w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Blacha węzłowa do jednego stężenia. Stężenie i element główny na tym samym poziomie.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa do jednego stężenia na blasze podstawy słupa.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Połączenie na blachę węzłową kształtownika zamkniętego typu „ptasi dziób” z elementami podrzędnymi.

Użyj komponentu Rura - blacha węzł. (20).

Połączenie na blachę węzłową blachy wypustu kształtownika zamkniętego z elementami podrzędnymi.

Użyj komponentu Rura - blacha węzł. (20).

Blacha węzłowa do stężenia o profilu podwójnym. Stężenie pionowe lub poziome. Wiele elementów stężenia.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa do stężenia o profilu podwójnym. Główny element profilu podwójnego. Połączenie z elementem głównym spawane lub na śruby.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa z blachą łączącą. Połączenie z elementem głównym na śruby.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa z blachą łączącą. Połączenie z elementem głównym na śruby. Różne opcje kształtu blachy węzłowej.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa do stężenia z kształtownika zamkniętego. Opcja połączenia na sworznie i kątownik rozciągany.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa do stężenia z kształtownika zamkniętego. Opcja połączenia na sworznie i kątownik rozciągany.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Blacha węzłowa do stężenia z kształtownika WT. Opcja nacinania.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wczytaj atrybut połączenia < Domyślne > i wybierz opcję Domyślne dla Grupy reguł w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Blacha węzłowa przez słup z kształtownika zamkniętego do stężenia z kształtownika zamkniętego na blasze podstawy.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wybierz słup, a następnie stężenia.

Blacha węzłowa przez słup z kształtownika zamkniętego do stężenia z kształtownika WT na blasze podstawy.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wybierz słup, a następnie stężenia.

Blacha węzłowa przez słup z kształtownika zamkniętego do stężenia kątowego na blasze podstawy. Profil pojedynczy lub podwójny.

Użyj komponentu Blacha węzłowa przykręcana (11).

Wybierz słup, a następnie stężenia.

Stężenie z kształtownika W z blachą węzłową okalającą. Różne opcje połączenia stężeń. Połączenie spawane/na śruby, na śruby/na śruby.

Użyj komponentu Węzeł krzyżowy (62).

Stężenie z kształtownika W z blachą węzłową okalającą. Różne opcje połączenia stężeń. Połączenie spawane/na śruby, na śruby/na śruby.

Użyj komponentu Węzeł krzyżowy (62).

Stężenie z kształtownika W z blachą węzłową okalającą. Różne opcje połączenia stężeń dla każdego stężenia.

Użyj komponentu Węzeł krzyżowy (62).

Stężenie z kształtownika W z blachą węzłową okalającą. Różne opcje połączenia na blachę węzłową.

Użyj komponentu Węzeł krzyżowy (62).

Połączenie na blachę wypustu kształtownika zamkniętego z istniejącą blachą węzłową.

Użyj komponentu Przecięcie rur (22).

Połączenie na blachę węzłową okalającą stężenia z kształtownika W z istniejącą blachą węzłową.

Użyj komponentu Blacha do stężeń z nakładkami (61).

Połączenie skrajne stężenia z kształtownikiem zamkniętym WT do istniejącej blachy węzłowej.

Użyj komponentu Stężenie portalowe (105).

Połączenie na śruby stężenia z istniejącą blachą węzłową.

Użyj komponentu Blacha do stężenia (19).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej