Połączenia spawane

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia spawane

Belka z belką

Przykład Opis

Połączenie spawane belek.

Użyj komponentu Dopasowanie (13).

Połączenie spawane belek z żebrami poziomymi.

Użyj komponentu Dopasowanie (13).

Połączenie spawane belek z elementem głównym. Żebra pionowe.

Użyj komponentu Połączenie spawane belek (123).

Połączenie spawane belek ze wstawką.

Użyj komponentu Morskie (194).

Połączenie spawane belek ze wstawką. Różne opcje wstawki.

Użyj komponentu Morskie (194).

Połączenie spawane belek ze wstawką. Różne opcje wstawki.

Użyj komponentu Morskie (194).

Połączenie spawane profili okrągłych.

Użyj komponentu Połączenie rur (23).

Połączenie spawane profili okrągłych. Różny rozmiar profilu i skośny element podrzędny.

Użyj komponentu Połączenie rur (23).

Belka do słupa

Przykład Opis

Belka przyspawana do słupa z przygotowaniem do spawania i opcjonalnymi żebrami.

Użyj komponentu Słup blachownicowy z żebrami (128).

Połączenie spawane do słupa.

Użyj komponentu Belka spawana do słupa (31).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej