Połączenia dźwigarów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia dźwigarów

Dźwigar do belki

Przykład Opis

Dźwigar nośny na belce.

Użyj komponentu Dźwigar do belki, typ 1 (160).

Dźwigar nośny na belce. Opcja przedłużenia górnego pasa.

Użyj komponentu Dźwigar do belki, typ 1 (160).

Dźwigar do słupa

Przykład Opis

Stropowa belka oporowa do słupa. Opcja blachy czołowej, paska stabilizatora lub połączenia kątownikiem. Dostępna również opcja przedłużenia górnego pasa.

Użyj komponentu Dźwigar do słupa, typ 1 (161).

Dwie stropowe belki oporowe do słupa. Opcja blachy czołowej, paska stabilizatora lub połączenia kątownikiem.

Użyj komponentu 2-stronny dźwigar do słupa (162).

Dwie stropowe belki oporowe do słupa. Blacha czołowa, blacha czołowa poziomo lub na nachyleniu belek stropowych.

Użyj komponentu 2-stronny dźwigar do słupa (162).

Łączenie legarów z boku słupa. Opcja pręta stabilizatora lub połączenia kątownikiem.

Użyj komponentu Dźwigar do słupa, typ 2 (163).

Łączenie legarów z boku słupa. Kątownik osadzenia w poprzek brzegów półek.

Użyj komponentu Dźwigar do słupa, typ 2 (163).

Łączenie legarów do belek legarów w słupie.

Użyj komponentu Dźwigar do belki i słupa (164).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej