Element pionowy z belką

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Element pionowy z belką

Słupek i framuga drzwi z górną krawędzią belki

Przykład Opis

Blacha podstawy słupka do górnej krawędzi belki. Opcje żebra elementu głównego i podrzędnego.

Użyj komponentu Połączenie blachy podstawy U.S. (71).

Prosta blacha ścinana do słupka lub kanał framugi.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Połączenie kątownikiem do kanału framugi.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Połączenie kątownikiem do słupka poręczy.

Użyj komponentu Policzek - słupek - kątownik (68).

Blacha łącząca słupek poręczy z żebrem belki.

Użyj komponentu Policzek - słupek - żebro (69).

Kolanko słupka poręczy do blachy łączącej.

Użyj komponentu Słupek zakrzywiony (84).

Blacha ścinana do słupka poręczy.

Użyj komponentu Profil boczny słupka (86).

Zabudowane połączenie na blachę słupka poręczy.

Użyj komponentu Blacha podwójna słupka (87).

Wieszaki z dolną stroną belki

Przykład Opis

Połączenia wieszaków kątownikiem.

Użyj komponentu Połączenie kątownikiem (141).

Proste połączenie wieszaka z blachy ścinanej.

Użyj komponentu Blacha ścinana prosta (146).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej