Połączenia wzdłużne

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia wzdłużne

Belka z belką

Przykład Opis

Połączenie wzdłużne kątownikiem. Opcje przykręcony/przykręcony, spawany/przykręcony, spawany/spawany.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie wzdłużne kątownikiem. Jednostronne. Opcje przykręcony/przykręcony, spawany/przykręcony, spawany/spawany.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Połączenie wzdłużne kątownikiem. Belki w różnych płaszczyznach.

Użyj komponentu Dwustronne połączenie kątownikiem (143).

Uwaga:

Aby utworzyć połączenie wzdłużne kątownikiem, konieczne jest utworzenie „atrapy” elementu głównego do połączenia na śruby. Wiele elementów podrzędnych jest połączonych.

Utwórz „atrapę” blachy o grubości 1/8 cala i specjalnych właściwościach, tak aby można było ją odfiltrować podczas wykonywania rysunków. Użyj ustawień pokazanych poniżej na zakładce Obraz.

Przykład Opis

Blacha łączenia żebrowego między belkami przyspawana do elementu głównego/przykręcana do elementu podrzędnego.

Użyj komponentu Nakładka (33).

Blacha łączenia żebrowego między belkami przyspawana do elementu głównego/przykręcana do elementu podrzędnego. Belki w różnych płaszczyznach.

Użyj komponentu Nakładka (33).

Blacha łączenia żebrowego między belkami przyspawana do elementu głównego/przykręcana do elementu podrzędnego. Obrócone elementy.

Użyj komponentu Nakładka (33).

Blacha łączenia żebrowego między belkami przyspawana do obu elementów. Oba elementy w tej samej płaszczyźnie.

Użyj komponentu Połączenie wzdłużne słupa (42).

Połączenie wzdłużne belek na blachę końcową.

Użyj komponentu Blachy łączące (14).

Połączenie wzdłużne belek na blachę końcową. Elementy o różnych głębokościach.

Użyj komponentu Blachy łączące (14).

Spawane połączenie wzdłużne belek. Podłużnica schodów do spocznika.

Użyj komponentu Belki łączone pod kątem (41).

Uwaga: Nie działa na bardzo małych nachyleniach ani na belkach w tej samej płaszczyźnie.

Połączenie wzdłużne belek na blachę końcową i śruby.

Użyj komponentu Belki łączone pod kątem (41).

Uwaga: Nie działa na bardzo małych nachyleniach ani na belkach w tej samej płaszczyźnie.

Połączenie wzdłużne belek na blachę końcową i śruby ze wstawką.

Użyj komponentu Belki łączone pod kątem (41).

Uwaga: Nie działa na bardzo małych nachyleniach ani na belkach w tej samej płaszczyźnie.

Opcja połączenia wzdłużnego belek na blachę końcową i śruby z blachą usztywniającą wstawki.

Użyj komponentu Belki łączone pod kątem (41).

Uwaga: Nie działa na bardzo małych nachyleniach ani na belkach w tej samej płaszczyźnie.

Spawane połączenie wzdłużne belek, cięcie „Z”.

Użyj komponentu Morskie Z (192).

Spawane połączenie wzdłużne belek, cięcie kwadratowe „Z”.

Użyj komponentu Morskie Z (192).

Połączenie wzdłużne słupów

Przykład Opis

Połączenie wzdłużne słupów. Przykręcone do obu elementów. Oba elementy w tej samej płaszczyźnie.

Użyj komponentu Połączenie wzdłużne słupa (42).

Połączenie wzdłużne słupów. Przykręcone do obu elementów. Podkładki z blachy dla różnych profili.

Użyj komponentu Połączenie wzdłużne słupa (42).

Połączenie wzdłużne słupów. Przykręcone do obu elementów. Opcja otworu transportowego.

Użyj komponentu Połączenie wzdłużne słupa (42).

Połączenie wzdłużne słupów z blachą dzielącą i kątownikami łączącymi.

Użyj komponentu Styk słupa (132).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej