Szczegóły

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Szczegóły

Blachy podstawy

Przykład Opis

Opcja blachy podstawy słupa z otworami dodatkowymi.

Użyj komponentu Blacha podstawy U.S. (1047).

Opcja blachy podstawy słupa z profilem kotwiącym.

Użyj komponentu Blacha podstawy U.S. (1047).

Opcja blachy podstawy słupa z żebrem.

Użyj komponentu Blacha podstawy U.S. (1047).

Odsunięta blacha podstawa słupa (opcjonalny profil kotwiący i otwór dodatkowy).

Użyj komponentu Blacha podstawy U.S. (1047).

Opcja eliminacji śrub blachy podstawy słupa i fazowania wewnętrznego narożnika.

Użyj komponentu Blacha podstawy U.S. (1047).

Blacha podstawy słupa umieszczona od powierzchni półki.

Użyj komponentu Blacha podstawy (1042).

Opcja okrągłej blachy podstawy z żebrem.

Użyj komponentu Okrągłe blachy podstawy (1052).

Pozioma blacha podstawy do nachylonego słupka.

Użyj komponentu Blacha podstawy (1053).

Żebra

Przykład Opis

Detal blachy żebra do słupa.

Użyj komponentu Żebra (1003).

Detal blachy żebra do belki.

Użyj komponentu Żebra (1003).

Detal blachy żebra o częściowej głębokości do belki.

Użyj komponentu Żebra (1041).

Detal blachy usztywnienia o częściowej głębokości do słupa.

Użyj komponentu Żebra (1041).

Równoległe blachy usztywnienia.

Użyj komponentu Żebro poziome (1017).

Blachy usztywnienia półki.

Użyj komponentu Żebra (1030).

Usztywnione nacięcie.

Użyj komponentu Usztywnione nacięcie (1006).

Usztywnione nacięcie. Nacięcie ukośnie do elementu.

Użyj komponentu Usztywnione nacięcie (1006).

Otwory i uchwyty do podnoszenia

Przykład

Otwory w słupie.

Użyj komponentu Uchwyt w słupie (1032).

Otwory w belce.

Użyj komponentu Uchwyt w belce (1033).

Ucho do podnoszenia do belki.

Użyj komponentu Elementy podnośnikowe manipulacyjne (1031).

Ucho do podnoszenia do fazowanej blachy belki.

Użyj komponentu Elementy podnośnikowe manipulacyjne (1031).

Detale osadzeń

Przykład Opis

Osadzenie blachy z żebrami.

Użyj komponentu Króciec z blach (1013).

Osadzenie kątowe z żebrem.

Użyj komponentu Połączenie kątownikami (1040).

Osadzenie kątowe z żebrem. Opcje przykręcania do elementu głównego i osadzenia przelotowego.

Użyj komponentu U.S. detal osadzenia (1048).

Osadzenie kątowe z żebrem. Przykręcanie do elementu głównego w określonej odległości od siebie.

Użyj komponentu U.S. detal osadzenia (1048).

Szczegół osadzenia WT.

Użyj komponentu U.S. detal osadzenia 2 (1049).

Obrócone osadzenie kątowe. Dostępna opcja blachy żebra.

Użyj komponentu U.S. detal osadzenia 2 (1049).

Blacha czołowa i blacha nośna

Przykład Opis

Blacha nośna na końcu belki.

Użyj komponentu Blacha nośna U.S. (1044).

Blacha czołowa.

Użyj komponentu Detal blachy końcowej (1002).

Różne

Przykład Opis

Blacha dystansowa pomiędzy profilami podwójnymi. Połączenie spawane lub na śruby.

Użyj komponentu Blacha łącząca profilu podwójnego (1046).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej