XS_SITE_TAPPEDHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SITE_​TAPPEDHOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Znaki - śruby

Umożliwia zdefiniowanie zawartości elementu Rozmiar w znakach dla gwintowanych otworów śrub (na budowie). Wartością domyślną jest %BOLT_NUMBER%*\216%HOLE.DIAMETER.1% TAP M%BOLT_DIAMETER%.

Ta opcja zaawansowana jest używana tylko wtedy, gdy istnieje otwór gwintowany.

Wartością tej opcji zaawansowanej może być dowolna kombinacja tekstu i opcji wymienionych poniżej. Można używać opcji w dowolnej kolejności i tworzyć obliczenia.

 • BOLT_NUMBER

 • DIAMETER

 • LENGTH

 • HOLE.DIAMETER

 • LONG_HOLE_X

 • LONG_HOLE_Y

 • LONGHOLE_MIN (krótszy wymiar otworu podłużnego)

 • LONGHOLE_MAX (dłuższy wymiar otworu podłużnego)

 • BOLT_STANDARD

 • BOLT_MATERIAL

 • BOLT_ASSEMBLY_TYPE

 • BOLT_COUNTERSUNK

 • BOLT_SHORT_NAME

 • BOLT_FULL_NAME

Każdą opcję należy zamknąć znakami %.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji zaawansowanej w pliku .ini należy zastosować znak podwójnego procentu wokół opcji. Przykład: %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Aby użyć znaku specjalnego, wpisz ukośnik odwrotny (\), a po nim numer ASCII.

W przypadku opcji typu długość, ale nie w obliczeniach, możesz określić liczbę miejsc po przecinku. Na przykład HOLE.DIAMETER.2 pokazuje (gwintowane) średnice otworów z dwoma miejscami po przecinku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej