XS_SINGLE_PART_EXTREMA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​PART_​EXTREMA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia wyświetlanie ogólnych wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Wprowadź jedną z następujących wartości:

  • 0 = Brak

  • 2 = Jeden raz

  • 3 = Wszystko

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej