XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SWITCH_​POS_​NUMBERS_​FOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Ta opcja zaawansowana umożliwia zmianę przedrostka zdefiniowanego dla znaków zespołów i/lub elementów Tekla Structures na przyrostek (na przykład A1 staje się 1A). Dostępne opcje to NONE, PARTS, ASSEMBLIES i ASSEMBLIES_AND_PARTS. Wartością domyślną jest ASSEMBLIES_AND_PARTS.

Uwaga:

Opcje zaawansowane XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING i XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING nadpisują opcję zaawansowaną XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR. XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR nie ma wpływu na zespół i/lub numery pozycji elementu XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING i/lub XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej