XS_STANDARD_GUSSET_WIDTH_TOLERANCE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​STANDARD_​GUSSET_​WIDTH_​TOLERANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Komponenty

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie tolerancji między rzeczywistymi i standardowymi szerokościami blach węzłowych utworzonych za pomocą narzędzi modelowania lub połączeń. Tekla Structures używa pliku blach standardowych do definiowania domyślnej szerokości blachy. Wartość należy wprowadzić w milimetrach, np. 1.0.

Komponenty, których dotyczy ta opcja zaawansowana:

  • Spawana blacha węzłowa (10)

  • Przykręcana blacha węzłowa (11)

  • Blacha węzłowa - rura (20)

  • Blacha węzłowa narożna (56)

  • Połączenie śrubowane z narożną blachą węzłową (57)

  • Węzeł narożny z nakładkami(58)

  • Węzeł narożny dla rur (59)

  • Węzeł krzyżowy z narożną blachą węzłową (60)

  • Węzeł krzyżowy (62)

  • Blacha węzłowa narożna z nakładkami (63)

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej