XS_STD_PART_MODEL

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​STD_​PART_​MODEL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Aby używać w numeracji standardowych elementów, należy wprowadzić ścieżkę folderu modelu standardowych elementów jako wartość tej opcji zaawansowanej. Model elementów standardowych zawiera wyłącznie standardowe elementy z określonymi przedrostkami. W trakcie numerowania w programie Tekla Structures wszystkie elementy bieżącego modelu są porównywane z modelem opartym na elementach standardowych. Numerowanie polega na zastosowaniu wszystkich numerów pozycji elementów (przedrostków elementów) znalezionych w modelu opartym na elementach standardowych do wszystkich identycznych elementów znalezionych w bieżącym modelu. Aby nie używać standardowych elementów, nie należy wprowadzać wartości.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_STD_PART_MODEL=C:\TeklaStructuresModels\StandardParts\

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej