XS_SINGLE_EXCLUDE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​EXCLUDE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia wykluczenie widoków pojedynczych elementów z rysunków zespołów. Dostępne ustawienia:

  • Opcja NONE powoduje uwzględnienie wszystkich widoków pojedynczych elementów.

  • Opcja MAIN_SHAFT powoduje uwzględnienie widoków pojedynczych elementów wszystkich elementów z wyjątkiem głównych części zespołów.

  • Opcja ALL_SHAFTS powoduje uwzględnienie widoków pojedynczych elementów wszystkich elementów z wyjątkiem tych, do których są przyspawane inne obiekty (czyli elementów głównych).

  • Opcja AUTO (domyślnie) powoduje uwzględnienie widoków pojedynczych elementów wszystkich elementów z wyjątkiem najdłuższego elementu głównego w zespole.

  • Opcja ALL_BUT_MAIN_PART powoduje uwzględnienie widoków pojedynczych elementów wyłącznie głównych części zespołu.

  • Opcja STANDARD powoduje uwzględnienie widoków pojedynczych elementów wszystkich elementów z wyjątkiem standardowych. Opcję STANDARD można dodać po każdej istniejącej wartości. Na przykład MAIN_SHAFT_AND_STANDARD powoduje utworzenie rysunku pojedynczego elementu ze wszystkich elementów z wyjątkiem głównego i standardowych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Tworzenie modelu elementów standardowych

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej