XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​PART_​DRAWING_​VIEW_​TITLE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie tytułu widoków rysunku pojedynczego elementu na rysunkach zbiorczych. Do utworzenia tytułu można użyć następujących atrybutów:

Wprowadź dowolną kombinację tekstu i opcji, każdą opcję otaczając symbolami procentu (%).

Przykład: Szt. %MODEL_NUMBER%, Nr %PART_POS%

Dostępne ustawienia:

  • PART_NAME

  • PART_MATERIAL

  • PART_POS

  • ASSEMBLY_POS

  • MODEL_NUMBER

  • LENGTH

  • PROFILE

  • MAIN_PART_LENGTH

  • DRAWING_BASE_NAME

  • DRAWING_NAME

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej