XS_SINGLE_COMBINE_WAY

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​COMBINE_​WAY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia scalenie wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Opcje odpowiadają kolejności scalania określonej w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na karcie Ogólne. Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

  • Opcja 0 uniemożliwia scalanie wymiarów.

  • Opcja 1 powoduje scalanie wymiarów pozycji elementów z wewnętrznymi wymiarami elementów, a wewnętrznych wymiarów grupy śrub z odległościami krawędzi śrub. Wymiary pozycji śrub nie są łączone z wewnętrznymi wymiarami śrub.

  • Opcja 2 powoduje scalanie wymiaru pozycji elementu z wewnętrznymi wymiarami elementu oraz z wewnętrznymi wymiarami grupy śrub. Wewnętrzne wymiary śrub są łączone z wymiarami pozycji śrub. Odległości krawędzi są wyświetlane osobno.

  • Opcja 3 powoduje scalanie w jednej linii wymiarowej wewnętrznych wymiarów śrub z wymiarami pozycji.

  • Opcja 4 powoduje scalanie wymiarów pozycji grupy śrub z wymiarami pozycji elementów. Wewnętrzne wymiary elementów i śrub nie są łączone, natomiast wewnętrzne wymiary grupy śrub są łączone z odległościami krawędzi śrub.

  • Opcja 5 powoduje scalanie wewnętrznych wymiarów i wymiaru pozycji grup śrub w przypadku występowania kilku grup śrub.

  • Opcja 4.5 stanowi kombinację dwóch opcji: 5 w przypadku elementu głównego oraz 4 w przypadku elementów podrzędnych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład: łączenie wymiarów

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej