XS_SINGLE_PART_SHAPE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​PART_​SHAPE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wymiarów kształtów w widokach pojedynczych elementów na rysunkach zespołów.

Wartość 1 (domyślnie) powoduje wyświetlanie wymiarów kształtów w widokach pojedynczych rysunków.

Wartość 0 oznacza, że wymiary będą ukryte.

W przypadku używania wymiarów kształtów program Tekla Structures automatycznie tworzy wymiary promieniowe dla zakrzywionych fazowań w rysunkach pojedynczych elementów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej