XS_SINGLE_FORWARD_OFFSET

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​FORWARD_​OFFSET

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia ustawienie odległości używanej przez program Tekla Structures do wyszukiwania punktu bazowego wymiaru w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunku zespołu. Jeśli program Tekla Structures nie znajdzie punktu bazowego (narożnika) w ustawionej odległości wyszukiwania z przodu, używany jest punkt na krawędzi. Wartość należy wprowadzić w postaci dziesiętnej, np. 250.0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład: odsunięcie do przodu

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej