XS_SINGLE_DRAW_PART_AS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​DRAW_​PART_​AS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia zdefiniowanie sposobu wyświetlania elementów (rodzaju ich przedstawienia) w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Dostępne ustawienia:

  • 1 (domyślnie) bryła

  • 4 bryła warsztatowa (otwarte okrągłe rury)

  • 2 symbol

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej