XS_SINGLE_SCALE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​SCALE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki elementów na rysunkach zespołów

Umożliwia ustawienie skali widoków pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Należy wprowadzić wartość dziesiętną. Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

AbyTekla Structures używał skali 1/10, wprowadź 10.0.

Ta opcja zaawansowana jest powiązana z opcją zaawansowaną XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE.

Zobacz również

Wstawianie rysunków pojedynczych elementów na rysunkach zespołów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej