Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2023

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2023

Tekla Structures 2023 - zapraszamy!

Tekla Structures 2023 wprowadza nowe możliwości, które wpływają na komfort pracy użytkownika. Wersja 2023 ułatwia zarówno nowym, jak i istniejącym użytkownikom szybką naukę oraz adaptację nowych funkcjonalności oszczędzających czas. Nowe metody pracy z rysunkami ułatwiają naukę i użytkowanie oprogramowania.

Tekla Structures 2023 poprawia komunikację w projekcie i zaawansowane detalowanie dla procesów produkcji. W detalowaniu zbrojenia, złożone kształty zbrojenia można teraz łatwiej opisać i przedstawić w celu ich zamówienia, produkcji oraz montażu na budowie. Biura projektowe i zakłady produkcyjne konstrukcji stalowych skorzystają z możliwości jeszcze bardziej szczegółowych opcji detalowania śrub i otworów. Zaktualizowano obsługę danych wyjściowych i eksporty obsługujące różne rodzaje konstrukcji oraz typy materiałów. Koordynacja oraz współpraca projektu została usprawniona poprzez lepsze zarządzanie współrzędnymi projektu, obsługę wersji rysunków w Tekla Model Sharing i bardziej niezawodny eksport IFC.

Dodatki Service pack

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji, ulepszeń i poprawek wprowadzonych w każdej dostępnej wersji service pack:

Kompatybilność

Sugerujemy dokończenie wszystkich modeli przy użyciu bieżącej wersji Tekla Structures.

Ta wersja nie jest wstecznie kompatybilna. Po utworzeniu lub zapisaniu modelu w Tekla Structures 2023 nie można go otworzyć w starszych wersjach z powodu różnic baz danych.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, zobacz zalecenia sprzętowe.

Informacje dotyczące nowej wersji dla administratora

Użytkownicy zaawansowani powinni zapoznać się z Tekla Structures informacjami dotyczącymi nowej wersji dla administratora, aby uzyskać informacje na temat stosowania dodatkowych dostosowań dostępnych w tej wersji.

Uwagi lokalizacyjne dotyczące nowej wersji

Zmiany specyficzne dla środowiska są opisane w Nocie lokalizacyjnej dla środowiska.

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open API

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open API można znaleźć w Tekla Developer Center.

Podsumowanie uwag dotyczących nowych wersji dla różnych wersji Tekla Structures

Podsumowanie uwag dotyczących nowych wersji dla różnych wersji Tekla Structures zawiera zestawienie nowych funkcji i ulepszeń dostępnych w wersjach i dodatkach service pack Tekla Structures dla wersji 2018 i nowszych Tekla Structures. Podsumowanie jest dostępne tylko w języku angielskim.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej