Utwórz rysunki

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Utwórz rysunki

Aby szybko i łatwo zacząć pracę z rysunkami Tekla Structures, zapoznaj się z sekcją Szybkie wprowadzenie do rysunków Tekla Structures, gdzie znajdziesz informacje o tym, co należy wiedzieć o Tekla Structures, co należy zrobić przed utworzeniem rysunków, jak utworzyć pierwsze rysunki w pierwszym projekcie oraz jak wprowadzać proste modyfikacje na rysunkach.

Przed przystąpieniem do tworzenia rysunku należy dowiedzieć się, w jaki sposób Tekla Structures tworzy rysunki i jak można je dostosowywać. Zobacz Rysunki w Tekla Structures.

Gdy poznasz podstawowe pojęcia, przejdź do tworzenia lub otwierania, zarządzania, edytowania i drukowania rysunków.

Pamiętaj też, że Tekla Warehouse zawiera również dodatkowe narzędzia do rysunków.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej