Udostępnianie modeli i plików

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Udostępnianie modeli i plików

Tekla Structures obsługuje udostępnianie pracy na kilka sposobów, zależnie od tego, czy użytkownik chce współpracować na modelu Tekla Structures czy wymieniać informacje o modelu z produktami innych firm.

Aby współpracować na Twoich Tekla Structures modelach z innymi użytkownikami:

  • Tekla Model Sharing umożliwia Tobie i innym użytkownikom jednoczesną pracę na tym samym modelu Tekla Structures przechowywanym w chmurze. Jest to najlepsze rozwiązanie udostępniania, zwłaszcza jeśli Twoi użytkownicy Tekla Structures pracują w różnych lokalizacjach lub gdy trzeba zapewnić dostęp zewnętrznym użytkownikom.
  • W trybie Wielu użytkowników Ty i inni użytkownicy możecie pracować jednocześnie na tym samym modelu Tekla Structures przechowywanym na udostępnionym dysku sieciowym. Jest to dobre rozwiązanie udostępniania, gdy trzeba udostępniać model wewnętrznym użytkownikom pracującym głównie w jednej lokalizacji.
  • Trimble Connect to usługa w chmurze umożliwiająca zapisywanie i udostępnianie wszystkich informacji dotyczących projektu, mogąca być używana z różnym oprogramowaniem, w tym z Tekla Structures. Trimble Connector w Tekla Structures umożliwia wysyłanie i pobieranie modeli do/z chmury Trimble Connect. Jest to dobre rozwiązanie, gdy trzeba udostępniać pracę, ale nie ma kilku użytkowników Tekla Structures pracujących na tym samym modelu w tym samym czasie.
  • Można również używać Tekla Warehouse do sprawnej wymiany treści użytych w Twoich modelach Tekla Structures (szablony, elementy, komponenty itp.) niezależnie od modelu.

Tekla Structures niezwykle ułatwia współdziałanie. Jeśli musisz wymieniać się informacjami o modelu z użytkownikami innych programów lub systemów, możesz importować i eksportować informacje w licznych standardowych formatach plików lub nawet ustanowić bezpośrednie łącze do kilku innych produktów.

  • W większości przypadków format używany do wymiany to ogólny standardowy format branżowy obsługiwany przez wiele różnych narzędzi.
  • Formaty mogą być obsługiwane w imporcie, eksporcie lub w obu operacjach. Zobacz Formaty plików i oprogramowanie zgodne z Tekla Structures, aby uzyskać listę. Znajdują się tam także tabele obsługiwanego oprogramowania oraz lista opcji udostępniania danych za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.
  • Jeśli chcesz przystąpić do wymiany danych, zobacz Importowanie do i eksportowanie z Tekla Structures
  • Nowe funkcje, takie jak import i eksport nowych formatów lub bezpośrednie łącza do innych programów można zainstalować z Tekla Warehouse.
  • Jeśli w Twojej organizacji jest programista, możesz nawet dodać własne dostosowane formaty importowania i eksportowania lub bezpośrednie łącza do innych programów i systemów przy użyciu Tekla Open API.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej