Uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji

W sekcji zawierającej typowe dla danego środowiska uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji Tekla Structures zaprezentowano nowe i zmienione funkcje w nowej wersji Tekla Structures dotyczące lokalizacji. Wymieniono w niej funkcje zlokalizowane w danym środowisku i zamieszczono porady wspomagające wykonywanie własnych czynności dostosowania. Uwagi lokalizacyjne dotyczące nowej wersji dostarczane są przez zespoły lokalizacyjne w oddziałach lokalnych i dystrybutorów.

Localization release notes

Was this helpful?
Wstecz
Dalej