Opcje zaawansowane

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Opcje zaawansowane

Opcje zaawansowane pozwalają dostosować Twoją wersję Tekla Structures. Na przykład pozwalają ustawić różne nazwy plików i lokalizacje, określać symbole używane na rysunkach, zmieniać sposób numeracji itd.

Sprawdzanie i zmiana wartości opcji zaawansowanych

Większość opcji zaawansowanych jest dostępna w interfejsie użytkownika. Aby uzyskać dostęp do opcji, kliknij menu Plik > Ustawienia i w obszarze Ustawienia wybierz Opcje zaawansowane.

Niektóre opcje zaawansowane nie są widoczne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane i można je ustawić jedynie w plikach inicjujących. W opisie opcji taka sytuacja jest zasygnalizowana.

Wartości domyślne opcji zaawansowanych podane w dokumentacji są wartościami dla środowiska Default. Wartości mogą być inne w środowiskach zlokalizowanych. Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne używane w projektach, dodaj opcje zaawansowane do pliku inicjującego znajdującego się w folderze projektu lub firmowym. Ustawienia w plikach inicjujących nie zmieniają istniejących wyborów w modelach. Są one używane podczas tworzenia nowego modelu i podczas dodawania wartości dla opcji, które nie mają wcześniejszej wartości w modelu.

Aby wyświetlić listę wszystkich wartości opcji zaawansowanych ustawionych w bieżącym modelu, łącznie z ustawionymi w plikach inicjujących, kliknij przycisk Zapisz w pliku w dolnej części okna dialogowego Opcje zaawansowane.

Znajdowanie dokumentacji opcji zaawansowanych

Aby wyświetlić dokumentację opcji zaawansowanych, które są wyświetlane w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, wybierz opcję zaawansowaną w oknie dialogowym i naciśnij klawisz F1. Spowoduje to otwarcie strony pomocy dotyczącej opcji, na której często znajdują się dodatkowe informacje nawet dla tych opcji, które mają krótki opis podany w oknie dialogowym.

W tym miejscu w dokumentacji podana jest alfabetyczna lista opcji zaawansowanych (zobacz załączony spis) z pominięciem początkowych liter XS. Na przykład na liście opcji na literę A zostanie wyświetlona opcja zaawansowana XS_AISC_WELD_MARK, na liście opcji na literę B — opcja zaawansowana XS_BACKGROUND_COLOR, itd. Opcje zaawansowane, których nazwy zaczynają się przedrostkiem XSR, są wymienione pod literą R.

Szukaj opcji zaawansowanych

Wyszukiwanie regularne jest skonfigurowane do wyszukiwania opcji zaawansowanych.

Po wpisaniu "XS_WELD" zostaną wyświetlone sugestie do wyboru. Po wykonaniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie opcje zaawansowane zawierające tekst "XS_WELD", a następnie te zawierające słowo "WELD".

W przypadku wyszukiwania opcji zaawansowanych, ale znajomości tylko części nazwy, najpierw wybierz Filtr funkcjonalności: Opcje zaawansowane, a następnie wpisz szukane słowo, na przykład "WELD". Pojawi się lista wszystkich opcji zaawansowanych zawierających ten wyraz.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej