Utwórz płaszczyzny tnące

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Utwórz płaszczyzny tnące

Płaszczyzny tnące umożliwiają koncentrowanie się na wymaganym detalu modelu. Płaszczyzny tnące można tworzyć przez wybranie płaszczyzny obiektu lub tworząc płaszczyzny tnące oparte na głębokości widoku.

Tworzenie płaszczyzny tnącej

W każdym widoku modelu można utworzyć maksymalnie sześć płaszczyzn tnących pokazujących płaszczyzny obiektu.

 1. Tworząc płaszczyzny tnące, należy koniecznie używać widoku modelu pokazującego powierzchnie obiektów.

  Na karcie Widok kliknij Rendering i użyj dowolnych z następujących opcji:

  • Elementy - renderowany szkieletowy (Ctrl+2)
  • Elementy - skala szarości (Ctrl+3)
  • Elementy - renderowany (Ctrl+4)
  • Komponenty - renderowany szkieletowy (Shift+2)
  • Komponenty - skala szarości (Shift+3)
  • Komponenty - renderowany (Shift+4)
  • Referencje - renderowany szkieletowy (Ctrl+Shift+2)
  • Referencje - skala szarości (Ctrl+Shift+3)
  • Referencje - renderowany (Ctrl+Shift+4)
 2. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna tnąca .
 3. Przesuń wskaźnik myszy na obiekty modelu.

  Zielony symbol wskazuje płaszczyzny obiektu, które można wybrać i wyrównać z nimi płaszczyznę tnącą. Zielona linia wskazuje stronę, która zostanie przycięta. Przykład:

  Zauważ, że ustawienie głębokości przyciągania na pasku narzędzi Przyciąganie wpływa na zakres dostępnych do wyboru płaszczyzn obiektu. Wybierz dla głębokości przyciągania ustawienie 3D lub Auto, aby móc wybierać płaszczyzny obiektu z całej przestrzeni 3D.

 4. Wybierz płaszczyznę obiektu.

  W modelu pojawi się symbol płaszczyzny tnącej:

 5. Powtarzaj czynności podane w punkcie 4, aby utworzyć wymaganą liczbę płaszczyzn tnących.
 6. Aby zakończyć tworzenie płaszczyzn tnących, naciśnij klawisz Esc.
 7. Aby przesunąć płaszczyznę tnącą, wybierz jej symbol nożyczek i przeciągnij go w nowe miejsce.

 8. Jeśli chcesz przesunąć symbol nożyczek w nowe miejsce na płaszczyźnie tnącej, przeciągnij go, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

  Nie powoduje to przesunięcia płaszczyzny tnącej, a tylko symbolu nożyczek.

 9. Płaszczyzny tnące można usuwać, gdy nie są już potrzebne.
  • Aby usunąć jedną płaszczyznę tnącą, wybierz jej symbol i naciśnij Delete.
  • Aby usunąć wszystkie płaszczyzny tnące we wszystkich otwartych widokach, kliknij Widok > Płaszczyzna tnąca > Usuń wszystkie płaszczyzny tnące.

Tworzenie płaszczyzny tnącej głębokości widoku

Jeśli obiekty modelu nie pasują do głębokości widoku obszaru roboczego, można utworzyć płaszczyzny tnące głębokości widoku na kontekstowym pasku narzędzi.

Na podstawie głębokości widoku można na przykład łatwo odizolować całą kondygnację z budynku. Płaszczyzny tnące głębokości widoku można tworzyć zarówno w modelach natywnych Tekla Structures, jak i w modelach referencyjnych i modelach podkładu.

 1. W razie potrzeby zmień głębokość widoku dla bieżącego widoku, korzystając z kontekstowego paska narzędzi.
 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Dodaj lub aktualizuj płaszczyzny tnące głębokości widoku .
 3. Jeśli chcesz usunąć płaszczyzny tnące głębokości widoku, kliknij Usuń płaszczyzny tnące głębokości widoku na kontekstowym pasku narzędzi lub kliknij Widok > Płaszczyzna tnąca > Usuń wszystkie płaszczyzny tnące.

  Zauważ, że zakres obszaru roboczego może zawierać przerwy w głębokościach widoku i podczas pracy z modelami podkładu można przycinać modele znajdujące się poza obszarem roboczym.

Ograniczenia:

 • Nie można przesuwać płaszczyzn tnących głębokości widoku, przeciągając płaszczyznę tnącą w nowe położenie. Dzieje się tak dlatego, że płaszczyzny tnące głębokości widoku są ściśle połączone z głębokością widoku.

 • Po dostosowaniu głębokości widoku kliknij przycisk Dodaj lub aktualizuj płaszczyzny tnące głębokości widoku, aby ręcznie zaktualizować płaszczyznę tnącą głębokości widoku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej