Sprawdzanie modelu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Sprawdzanie modelu

Można użyć różnych narzędzi, aby sprawdzić i wyświetlić model, a także upewnić się, czy model nie zawiera błędów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej