Tworzenie elementów, zbrojenia i obiektów konstrukcyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie elementów, zbrojenia i obiektów konstrukcyjnych

Jeśli znasz już podstawowe zasady tworzenia i modyfikowania obiektów modeli różnych typów w Tekla Structures, możesz zacząć pracować z modelem na poziomie bardziej szczegółowym.

Pierwszym krokiem prac nad modelem jest utworzenie pewnych elementów. Elementy stanowią rodzaj „klocków”, z których składa się model fizyczny. Można kontynuować pracę z elementami, na przykład deformując je lub dodając do nich pewne szczegóły, jak śruby, spoiny, cięcia lub dopasowania.

W przypadku łączenia ze sobą elementów za pomocą spoiny warsztatowej lub śruby dowiesz się, jak pracować z zespołami.

W przypadku elementów betonowych każdy z nich jest uznawany za odrębny zespół betonowy. W celach wykonawczych konieczne może być scalanie wielu elementów betonowych w jeden zespół betonowy. W celu modelowania konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu mogą być przydatne informacje o korzystaniu z sekcji wylewania. Po utworzeniu modelu z elementów betonowych należy je zazbroić, aby nadać im wyższą wytrzymałość.

Ponadto może być konieczne użycie punktów lub obiektów konstrukcyjnych jako pomocy modelowania. Punkty i obiekty konstrukcyjne ułatwiają umieszczanie innych obiektów w modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej