Kijkvlakken maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kijkvlakken maken

Met kijkvlakken kunt u zich op een vereist detail in het model richten. U kunt kijkvlakken maken door een objectvlak te selecteren of kijkvlakken die zijn gebaseerd op de vensterdiepte.

Een kijkvlak maken

U kunt maximaal zes kijkvlakken maken in een modelvenster dat de objectvlakken weergeeft.

 1. Wanneer u kijkvlakken maakt, moet u ervoor zorgen dat u een modelvenster gebruikt dat objectvlakken weergeeft.

  Klik op het tabblad Venster op Renderen en gebruik een van de volgende opties:

  • Onderdelen draadvenster met schaduw (Ctrl+2)
  • Grijswaarden onderdelen (Ctrl+3)
  • Onderdelen gerenderd (Ctrl+4)
  • Componenten draadvenster met schaduw (Shift+2)
  • Grijswaarden componenten (Shift+3)
  • Gerenderde componenten (Shift+4)
  • Referenties gearceerd draadmodel (Ctrl+Shift+2)
  • Referenties grijswaarden (Ctrl+Shift+3)
  • Referenties gerenderd (Ctrl+Shift+4)
 2. Klik op het tabblad Venster op Kijkvlak .
 3. Beweeg de muisaanwijzer boven de modelobjecten.

  Een groen symbool geeft de objectvlakken aan waarmee u het kijkvlak kunt selecteren en uitlijnen. De groene lijn geeft de zijde aan die wordt uitgeknipt. Bijvoorbeeld:

  De instelling snapdiepte op de werkbalk Snappen is van invloed op de vlakken die u kunt selecteren. Stel de snapdiepte in op 3D of Auto om de objectvlakken in het hele 3D-gebied te kunnen selecteren.

 4. Selecteer een objectvlak.

  Het symbool voor het kijkvlak verschijnt in het model:

 5. Herhaal stap 4 om zoveel kijkvlakken te maken als nodig zijn.
 6. Druk op Esc om het aanmaken van kijkvlakken te voltooien.
 7. Als u een kijkvlak wilt verplaatsen, selecteert u het schaarsymbool van het kijkvlak en sleept u het naar een nieuwe locatie.

 8. Als u het schaarsymbool voor kijkvlakken naar een nieuwe locatie op een kijkvlak wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt en versleept u het symbool.

  Dit verplaatst het kijkvlak niet, alleen het schaarsymbool.

 9. U kunt de kijkvlakken verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.
  • U verwijdert één enkel kijkvlak door het kijkvlaksymbool te selecteren en op Delete te drukken.
  • Als u alle kijkvlakken in alle open vensters wilt verwijderen, klikt u op Venster > Kijkvlak > Alle kijkvlakken verwijderen.

Een kijkvlak voor de vensterdiepte maken

Als de modelobjecten niet passen bij de vensterdiepten van het werkgebied, kunt u kijkvlakken met vensterdiepten maken via de mini-werkbalk.

Op basis van de vensterdiepte kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een hele vloer apart zetten van een gebouw. Bekijk kijkvlakken voor vensterdiepte in native Tekla Structures-modellen en in referentiemodellen en overlay-modellen.

 1. Wijzig indien nodig de vensterdiepte van de huidige weergave op de mini-werkbalk.
 2. Klik op de mini-werkbalk op Kijkvlakken vensterdiepten toevoegen of bijwerken .
 3. Als u de diepteclipvlakten voor weergave wilt verwijderen, klikt u op Kijkvlakken vensterdiepte verwijderen op de mini-werkbalk of klikt u op Venster > Kijkvlak > Alle kijkvlakken verwijderen.

  Het werkgebiedvak kan hiaten in de vensterdiepten hebben en wanneer u met overlay-modellen werkt, kunt u modellen afsnijden die buiten het werkgebied liggen.

Beperkingen:

 • U kunt de kijkvlakken van vensterdiepten niet verplaatsen door het kijkvlak naar een nieuwe locatie te slepen. Dit komt doordat de kijkvlakken van de vensterdiepten alleen zijn verbonden met de vensterdiepte.

 • Nadat u de weergavediepte hebt aangepast, klikt u op de knop Kijkvlakken vensterdiepten toevoegen of bijwerken om het dieptevlak voor de vensterdiepte handmatig bij te werken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende