Komponenty użytkownika

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Komponenty użytkownika

Na potrzeby projektu można określać niestandardowe połączenia, elementy, styki i detale. Są to tak zwane komponenty użytkownika. Komponentów użytkownika można używać w ten sam sposób co dowolnego komponentu systemu Tekla Structures. Edytując komponenty użytkownika, można tworzyć inteligentne, parametryczne komponenty użytkownika, które automatycznie dostosowują się do zmian w modelu.

Obszary zastosowania

Określ komponent użytkownika, gdy nie możesz znaleźć predefiniowanego komponentu systemowego spełniającego wszystkie Twoje wymagania.Komponenty użytkownika są szczególnie przydatne, gdy trzeba utworzyć wiele złożonych obiektów modelu i skopiować je do kilku projektów.

Korzyści

Po określeniu i zapisaniu komponentu użytkownika w katalogu Aplikacje i komponenty można uzyskać do niego dostęp z katalogu i używać go w innych położeniach tego samego modelu.Jeśli trzeba zmodyfikować komponent użytkownika, wystarczy raz wprowadzić zmiany.Zmiany po zapisaniu zostaną automatycznie zastosowane we wszystkich kopiach komponentu użytkownika w modelu.Można również importować i eksportować komponenty użytkownika jako pliki .uel między modelami i udostępniać komponenty użytkownika współpracownikom lub zapisywać komponenty użytkownika w szablonie modelu, tak aby były dostępne dla każdego nowego modelu opartego na użytym szablonie.

Typy komponentów użytkownika

Można utworzyć cztery typy komponentów użytkownika:

Typ

Opis

Przykład

Element użytkownika

Tworzy grupę obiektów, która może zawierać połączenia i detale.

Uwaga:W przeciwieństwie do innych komponentów użytkownika, elementy użytkownika nie są oznaczone symbolem komponentu w modelu.Elementy użytkownika mają takie same właściwości położenia jak belki.

Połączenie użytkownika

Tworzy obiekty połączenia oraz łączy elementy podrzędne z elementem głównym.Element główny może być ciągły w punkcie połączenia.

Detal użytkownika

Tworzy obiekty detalu i łączy je w jeden element w zaznaczonym położeniu.

Szew użytkownika

Tworzy obiekty szwów (styków) i łączy elementy wzdłuż linii utworzonej przez wybranie dwóch punktów.Elementy są zazwyczaj równoległe.

Przykładowe elementy użytkownika

Elementy użytkownika mogą się składać z jednego elementu lub grupy elementów i często są złożone. Na poniższych ilustracjach pokazano przykładowe elementy użytkownika:

Stal

Standardowe firmowe blachy stężenia

Belka ażurowa i komórkowa

Wzmocnione belki/słupy

Wzmocnione belki

Standardowe mocowania przeszkleń

Prefabrykat betonowy

Panel wielowarstwowy

Kotwy transportowe

Standardowe elementy osadzone/wstawki

Belki standardowe

Przykładowe połączenia użytkownika

Za pomocą połączeń użytkownika można łączyć element główny z maksymalnie 30 elementami podrzędnymi. Połączenie następuje pomiędzy elementem głównym a końcami elementów podrzędnych. Na poniższych ilustracjach pokazano przykładowe połączenia użytkownika:

Stal

Osadzenie blachownicy

Blacha ścinana

Typowe japońskie połączenia słupowo-belkowe

Prefabrykat betonowy

Detal podstawy

Dwuteownik do profilu L

Wycięcie słupa

Połączenia paneli ściennych

Przykładowe detale użytkownika

Detale użytkownika pozwalają dodać więcej informacji do jednego elementu, na przykład dodatkowe blachy lub wycięcia. Na poniższych ilustracjach pokazano przykładowe detale użytkownika:

Stal

Blachy usztywniające

Podstawa betonowa

Podstawa drewniana

Wysięgnik (żebra) i blacha wysięgnika (żebra)

Prefabrykat betonowy

Drzwi i okno

Wzory słupów

Detale końca płyty kanałowej

Detale podnoszenia

Imitacja połączenia/odsłonięcie

Boczna kieszeń

Przykładowe styki użytkownika

Za pomocą szwów użytkownika można łączyć element główny z maksymalnie 30 elementami podrzędnymi. Można ich również używać tylko na jednym elemencie głównym. Szew jest wykonywany wzdłuż elementu. Na poniższych ilustracjach pokazano przykładowe szwy użytkownika:

Stal

Stopień schodów stalowych

Ściągi

Poręcz

Prefabrykat betonowy

Połączenie dwuteownikiem

Połączenie paneli za pomocą rury do zalewania

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej