XS_NO_CHAMFERS_IN_EXACT_MODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​CHAMFERS_​IN_​EXACT_​MODE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE, aby program Tekla Structures nie tworzył fazowań w trybie dokładnym. Aby fazowania były tworzone w trybie dokładnym, należy wybrać ustawienie FALSE.

Domyślnie fazowania są tworzone. Ta opcja zaawansowana ma wpływ wyłącznie na widoki siatki drucianej.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej