XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MARK​_INTELLIGENT​_PLACING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Znaki - ogólne

Znaki są automatycznie umieszczane zgodnie z nowym algorytmem umieszczenia znaków, jeśli opcja zaawansowana XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING ma wartość TRUE (wartość domyślna). Algorytm umieszczania znaku próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia, a także powoduje umieszczenie znaków w bardziej przejrzysty sposób.

W przypadku wybrania wszystkich czterech punktów narożnych w oknie dialogowym Umieszczenie znaku elementu zostanie użyte ulepszone automatyczne umieszczanie znaków i Tekla Structures poszuka najbliższego kwadrantu z pustą przestrzenią.

Nowy algorytm ma zastosowanie do wszystkich znaków i uwag powiązanych, z wyjątkiem znaków spoin.

Jeśli XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING ma wartość FALSE, nadal można rozmieszczać znaki i uwagi przy użyciu następujących poleceń:

  • Istnieje możliwość rozmieszczenia wybranych znaków i uwag bez przecinania linii odniesienia przy użyciu polecenia Rozmieść znaki na Wstążce. Wynik zależy również od ustawień ochrony i marginesów wyszukiwania.

  • Za pomocą nowego polecenia Wyrównaj znaki > Automatycznie wyrównaj znaki na wstążce można wyrównać wybrane pobliskie znaki i uwagi powiązane, układając je i rozmieszczając równomiernie.

  • Można również wyrównać wybrane znaki wokół punktu za pomocą polecenia Wyrównaj znaki > Wyrównaj do punktu. To polecenie próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia.

  • Te polecenia można też uruchomić z pola Szybkie uruchamianie.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej