XS_NO_UNFOLDING_LINES_TO_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​UNFOLDING_​LINES_​TO_​DRAWINGS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Rozwinięcie

Umożliwia określenie, czy na rysunkach są wyświetlane linie rozwijania. W przypadku wybrania dla opcji zaawansowanej ustawienia TRUE linie rozwijania nie są wyświetlane. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej