XS_NO_END_VIEWS_TO_INCLUDED_SINGLE_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​END_​VIEWS_​TO_​INCLUDED_​SINGLE_​DRAWINGS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Aby program Tekla Structures nie tworzył widoków końca podczas tworzenia rysunku zespołu po wybraniu opcji włączenia rysunków pojedynczych elementów, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE (domyślnie). W przeciwnym razie należy ustawić ją na wartość FALSE.

Jeśli nie zostanie wprowadzona wartość, program Tekla Structures będzie tworzył widoki końca na podstawie właściwości rysunków pojedynczych elementów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej