XS_NO_BOLT_ANGLE_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​BOLT_​ANGLE_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Śruby

Aby utworzyć wymiary kątowe dla śrub, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE. Aby wymiary kątowe dla śrub nie były tworzone, należy wybrać ustawienie TRUE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej