XS_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NS_​POSTFIX_​FOR_​MERGED_​PART_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia zdefiniowanie przyrostka bliższej strony w znakach scalonych elementów. Przyrostek jest widoczny dla identycznych elementów na bliższej stronie. Wartością domyślną jest NS.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Automatyczne scalanie znaków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej