XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​RELATIVE_​SHAPE_​DIMENSIONS

Kategoria

Wymiarowanie: Elementy

Aby wymusić tożsamość wymiarów kształtów z wybranym typem wymiaru, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE.

Domyślnie automatyczne wymiary kształtów są zawsze względne, niezależnie od wybranego typu wymiaru.

Ta opcja zaawansowana nie ma wpływu na rysunki pojedynczych elementów. W celu uzyskania wpływu na rysunki pojedynczych elementów należy użyć opcji zaawansowanej XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​SINGLE_​NO_​RELATIVE_​SHAPE_​DIMENSIONS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej