XS_NORTH_MARK_SCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NORTH_​MARK_​SCALE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie skali symbolu północy. Domyślnie symbol północy ma skalę 1:1. W edytorze symboli można również utworzyć dla oznaczeń północy większy symbol.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej