Obiekty, widoki i układy rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Obiekty, widoki i układy rysunku

Obiekty rysunku są zorganizowane w obrębie widoków rysunku, które są umieszczane w wybranym układzie rysunku zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Obiekty rysunku

Rysunki mogą zawierać wiele typów obiektów. Niektóre z nich pochodzą z modelu i przedstawiają obiekty, które będą istniały w prawdziwym budynku lub znajdą się w jego otoczeniu. Inne to obiekty przedstawiające informacje istotne tylko na rysunku lub informacje dodatkowe, uzupełniające te zawarte w modelu. Rysunki mogą zawierać następujące typy obiektów:

  • Obiekty budowlane: elementy, śruby, spoiny, fazowania, pręty zbrojeniowe, wykończenie powierzchni itp.

  • Powiązane obiekty opisowe: wymiary, znaki, uwagi powiązane.

  • Niezależne obiekty opisowe: obiekty, które nie są powiązane z modelem: tekst, pliki .rtf, symbole, łącza, hiperłącza, pliki DWG/DXF oraz modele referencyjne. Obiekty te stają się powiązane, jeśli mają punkty powiązania, tzn. są powiązane z obiektami budowlanymi.

  • Obiekty szkicu: obiekty graficzne tworzone przy użyciu różnych narzędzi do szkicowania. Te obiekty mogą być używane na przykład do zaznaczania elementów rysunku (chmurki, linie, prostokąty itp.). Obiekty te stają się powiązane, jeśli mają punkty powiązania, tzn. są powiązane z obiektami budowlanymi.

(1) Obiekty szkicu: chmurki i prostokąty

(2) Wymiary

(3) Znaki, uwagi powiązane

(4) Obiekty budowlane

Widoki i układy rysunku

  • Widoki rysunku, które są widokami całego modelu, części modelu lub pojedynczych elementów w modelu. Widoki mogą zawierać obiekty budowlane z pokazane z różnych stron (góra, przód, tył, dół) i z różnymi przekrojami. Widoki rysunków uwzględniają obiekty budowlane lub obszary modelu, które zostały wybrane do uwzględnienia na rysunku.

  • Układ rysunku określa format rysunku, marginesy widoku rysunku, odstępy między widokami rysunku, zestaw tabel zawierający tabele, takie jak tabele rewizji, bloki tytułowe, listy materiałów, plany orientacyjne, odnośniki DWG lub zestawienia materiałowe, a także ramki rysunku i znaczniki gięcia. Dane w tabelach są uzyskiwane z danych modelu. Tekla Structures oferuje szereg predefiniowanych układów, istnieje również możliwość tworzenia własnych układów. Na rysunkach można uwzględnić różne tabele zgodnie z wybranym układem rysunku i rozmiarem rysunku.

Poniżej przedstawiono przykład układu rysunku i widoków na rysunku warsztatowym.

(1) Widok elementu z góry. Tutaj wybrano widok z góry w panelu Tworzenie widoku.

(2) Widok elementu z przodu. Tutaj wybrano widok z przodu w panelu Tworzenie widoku.

(3) Lista materiałów. Jest określona w układzie rysunku.

(4) Blok tytułowy rysunku. Jest określony w układzie rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej