Przybliżanie i przeglądanie na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przybliżanie i przeglądanie na rysunkach

Polecenia przybliżania dostępne w menu kontekstowym na rysunkach umożliwiają skupienie się na danym obszarze lub oddalenie w celu uzyskania szerszego widoku.Można również używać z myszy, skrótów klawiaturowych lub paska Szybkie uruchamianie.Można również przesuwać rysunki.

Wskazówka: Wypróbuj opcję zaawansowaną XS_USE_SMART_PAN :Aby aktywować zoptymalizowane przybliżanie i przeglądanie na rysunkach, nadaj tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.Gdy funkcja inteligentnego przeglądania (smart pan) jest włączona podczas przeglądania lub przybliżania "ciężkiego" rysunku z dużą ilością grafik, cały ekran nie jest rysowany, na krawędziach pozostaje puste miejsce, a przybliżanie i przeglądanie jest szybsze.Ustawieniem domyślnym jest FALSE, ponieważ użycie optymalizacji skutkuje czasem niepożądanym efektem szachownicy.
Uwaga:

Punkt, przy którym poziom szczegółowości jest zmniejszany na rysunkach, jest ustawiony wcześniej, poczynając od Tekla Structures w wersji 2020. Oznacza to, że podczas oddalania szczegóły na rysunkach przestają być pokazywane wcześniej niż poprzednio.W rezultacie przybliżanie i przeglądanie działa płynniej, pewne treści rysunku są uproszczone, a niektóre są wygaszane przy pewnym oddaleniu.Efekt można łatwo zauważyć na dużych rysunkach z dużą ilością treści.

Zmiana poziomu szczegółowości wpływa na:

 • Ukryte linie, które nie są rysowane

 • Bardzo krótkie linie, które nie są rysowane

 • Kreskowania, które są rysowane jako chmura punktów

 • Tekst, który jest zamieniony na linię

Powiększanie i pomniejszanie widoku

W celu przybliżania i oddalania rysunku można korzystać z różnych narzędzi.Domyślnie pozycja wskaźnika myszy określa punkt środka zoomowania.

Aby

wykonać procedurę

Przybliż

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przewiń do przodu, używając kółka myszy.

 • Naciśnij klawisz Page Up na klawiaturze.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Zoom > Przybliż.Następnie kliknij położenie w widoku, który chcesz przybliżyć.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Przybliż i wybierz polecenie z listy.

Oddal

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przewiń do tyłu, używając kółka myszy.

 • Naciśnij klawisz Page Down na klawiaturze.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Zoom > Oddal.Następnie kliknij położenie w widoku, który chcesz oddalić.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Oddal i wybierz polecenie z listy.

Zoom do wybranych obiektów

 1. Wybierz obiekty na rysunku.

  Aby wybrać wiele obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zoom > Zoom wybrane.

Można również przejść do pola Szybkie uruchamianie, wprowadzić Zoom wybrane i wybrać polecenie z listy.

Zoom wybrane działa w przypadku dowolnych obiektów rysunkowych wybranych wewnątrz i na zewnątrz widoków rysunku, a także dla wybranych widoków.

Należy pamiętać, że Zoom wybrane działa również w odniesieniu do szablonów.

Przywracanie oryginalnego poziomu przybliżenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Zoom > Zoom początkowy.

 • Naciśnij klawisz Home na klawiaturze.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Zoom początkowy i wybierz polecenie z listy.

Powracanie do poprzedniego poziomu przybliżenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Zoom > Zoom poprzedni.

 • Naciśnij klawisz End na klawiaturze.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Zoom poprzedni i wybierz polecenie z listy.

Tworzenie okna zoom

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Zoom > Utwórz okno zoom.

 2. Kliknij początkowy narożnik okna zoom, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zmienić rozmiar okna.

Można również przejść do pola Szybkie uruchamianie, wprowadzić Utwórz okno zoom i wybrać polecenie z listy.

przeglądanie na rysunkach

Aby

wykonać procedurę

Aktywowanie przeglądania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz P na klawiaturze.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Przeglądaj i wybierz polecenie z listy.

Na otwartym rysunku polecenie Przeglądaj przenosi cały rysunek.Kursor zostanie zmieniony na rączkę.Kliknij i przeciągnij myszą, aby przesunąć rysunek w dowolne miejsce w oknie.

 • Aby dezaktywować przeglądanie, naciśnij klawisz Esc.

Aktywowanie przeglądania za pomocą środkowego przycisku myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz Plik > Ustawienia > Przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy.

 • Naciśnij klawisze Shift+M na klawiaturze.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź Włącz/wyłącz przeglądanie środkowym przyciskiem i wybierz polecenie z listy.

Gdy przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy jest aktywne, wyświetlany jest tekst Przeglądaj u dołu okna Tekla Structures.Przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przeciągnij rysunek w dowolne miejsce w oknie.

 • Aby dezaktywować przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy, usuń zaznaczenie z pola wyboru Przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy lub naciśnij ponownie klawisze Shift+M.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej